Kabo Verde

Correios Cabo Verde

Rəsmi veb sayt: http://www.correios.cv/

Correios de Cabo Verde is the company responsible for postal service in Cape Verde.

Nömrə qaydası

(# -> Hərf, * -> Rəqəm, ! -> Hərf və ya Rəqəm)

  • A# *** *** *** CV
  • C# *** *** *** CV
  • E# *** *** *** CV
  • L# *** *** *** CV
  • R# *** *** *** CV
  • S# *** *** *** CV
  • U# *** *** *** CV
  • V# *** *** *** CV