Πράσινο Ακρωτήριο

Correios Cabo Verde

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.correios.cv/

Correios de Cabo Verde is the company responsible for postal service in Cape Verde.

Μορφή aριθμού

(# -> Γράμμα, * -> Ψηφίο , ! -> Γράμμα ή Ψηφίο)

  • A# *** *** *** CV
  • C# *** *** *** CV
  • E# *** *** *** CV
  • L# *** *** *** CV
  • R# *** *** *** CV
  • S# *** *** *** CV
  • U# *** *** *** CV
  • V# *** *** *** CV