Αγία Ελένη [GB]

Saint Helena Post

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.postoffice.gov.sh/

The Post Office is a Department of the St Helena Government, under the management of the Postmistress, who is supported by a staff of 10 fulltime members and four part-time employees. Our philatelic service is the largest revenue earning section of the Post Office. We also provide support for the Ascension Island Post Office.

Μορφή aριθμού

(# -> Γράμμα, * -> Ψηφίο , ! -> Γράμμα ή Ψηφίο)

  • A# *** *** *** SH
  • C# *** *** *** SH
  • E# *** *** *** SH
  • L# *** *** *** SH
  • R# *** *** *** SH
  • S# *** *** *** SH
  • V# *** *** *** SH