เคปเวิร์ด

Correios Cabo Verde

เวบไซค์อย่างเป็นทางการ: http://www.correios.cv/

Correios de Cabo Verde is the company responsible for postal service in Cape Verde.

กฎข้อที่

(# -> ตัวอักษร, * -> ตัวเลข, ! -> ตัวอักษร หรือตัวเลข)

  • A# *** *** *** CV
  • C# *** *** *** CV
  • E# *** *** *** CV
  • L# *** *** *** CV
  • R# *** *** *** CV
  • S# *** *** *** CV
  • U# *** *** *** CV
  • V# *** *** *** CV